Polski sport klubowy istnieje dzięki bardzo silnemu wsparciu samorządów terytorialnych. Jest to niejednokrotnie burzliwa relacja, która budzi skrajne emocje wśród społeczności lokalnej, dzieląc ją na tych, którzy są za wsparciem ulubionego klubu i na tych, którzy zagospodarowane pieniądze ulokowaliby inaczej.

Pomimo różnych emocji, współpraca samorządu ze sportem może przynieść olbrzymie korzyści w postaci promocji regionu, promocji kultury fizycznej i jej wartości, popularyzacji zdrowego trybu życia i poprawy jakości życia na danym terenie. Jednak, aby osiągnąć taki pozytywny efekt konieczne jest wprowadzenie mechanizmów rynkowych do tej współpracy, narzucenie wysokich standardów zarządzania projektami sportowymi, które są wspierane ze środków samorządowych oraz zastosowanie mechanizmów kontrolnych, które zapewnią zarówno władzom samorządowym, jak i okolicznym mieszkańcom poczucie komfortu, że publiczne pieniądze wydawane są w sposób transparentny i zgodny z przyjętą strategią wspierania sportu.

SV Sportmarketing wspiera samorządy na każdym z etapów reorganizacji współpracy ze sportem. W naszej ofercie znajdują się usługi doradcze w zakresie przygotowania strategii promocji regionu w oparciu o sport, doradztwo w zakresie stworzenia indywidualnie dopasowanych procedur współpracy między jednostkami samorządowymi i przedstawicielami klubów i organizacji sportowych, dostarczamy również narzędzia kontroli finansowej i menadżerskiej wspieranych projektów. Nasza ofertę wzbogaciliśmy również o szkolenia i warsztaty dla samorządowców, którzy chcą w pełni wykorzystać potencjał imprez i inicjatyw sportowych, które odbywają się w ich regionie.